Onsdagsgolfen

 

Under ett stort antal år körde vi under säsong något som vi kallade för Onsdagsgolfen.

Tävlingarna var endast öppna för klubbmedlemmar och avslutades med en final.

Man anmälde sig/betalade en liten slant när man gick ut och spelade med vem man ville och lämnade in scorekortet efter rundan.

Tävlingarna spelades över 18 hål med spel från tee 48 respektive 56


Spelform: Udda veckor poängbogey och jämna veckor slaggolf.

Varje omgång fick de sex första poäng, 1:a plats gav 6 poäng och 6:e plats gav 1 poäng. Poängen lades ihop under säsongen. Dessutom omgångspris i varje klass.

Klass A hcp -15,4
Klass B hcp 15,5-36,0

Tävlingen har nu ersatts av Koberg Weekly Open