Medlemskategorier

Senior              

Som fullvärdig seniormedlem tränar och spelar du obegränsat och har fria rangebollar. Du har också rabatt på klubbar där vi har samarbetsavtal.

 

Vardagsmedlem

Spelar du huvudsakligen på hemmaklubben dagtid under veckan och lägger mindre tid på övningsområdet kan detta alternativ vara något för dig. Innan klockan 16.00 på vardagar spelar du fritt men du har inte fria rangebollar och du får inte heller rabatt på andra klubbar utifrån klubbens samarbetsavtal.


Nybörjarmedlem

Tränar fritt på övningsområdet och har fria rangebollar. Kursen för grönt kort ingår. Du får också fritt spel på banan i form av fadderrundor, men du kan inte spela till rabatterat pris på andra banor. Gruppträning ingår.


Intromedlem

Efter att du varit nybörjarmedlem, haft ett uppehåll i din golfkarriär eller varit medlem i annan klubb kan du under ett år prova på golf i Koberg GK. Du får fria rangebollar och har rätt att spela hur mycket du vill på hemmabanan, men får inte rabatt på andra banor utifrån samarbetsavtal. Intromedlem kan man bara vara en gång och du får inte ha varit fullvärdig medlem i klubben de senaste tre åren.


Student

Passar för dig som är äldre än junior men heltidsstuderande. Du spelar fritt och har fri tillgång till rangebollar. Samarbetsavtalen, med rabatt på andra klubbar, gäller. 


Junior

Alla juniorer utom ”Junior introduktion” tränar och spelar fritt och har fri tillgång till rangebollar. Ingår man i en träningsgrupp tillkommer en särskild träningsavgift.
Genom ett samverkansavtal har våra juniorer full spelrätt även vid Hörlycke GK.

 

Junior introduktion

De minsta nybörjarna som ännu inte har grönt kort har tillgång till övningsområdet inklusive den 30-och 50-bana som anlades 2017. Vill man ingå i en träningsgrupp tillkommer en träningsavgift, men i samband med gruppträning ingår fria rangebollar.

 

Familjemedlem

Max två seniorer och en eller flera juniorer kan välja familjemedlemskap. Som familjemedlem har man samma rättigheter som senior respektive junior, dvs. full tillgång till träningsområdet, banan och våra samverkansavtal.

 

Småbarnsföräldrar

Detta innebär att man betalar ett fullvärdigt seniormedlemskap + 1000kr. Då kan ni som föräldrar spela var för sig. Om ni båda vill spela samtidigt betalar den ena full greenfee. Detta medlemskap är inte ett fullvärdigt medlemskap och kan inte utnyttja greenfeesamarbeten. Definition av småbarnsförälder är att paret bor på samma adress och har ansvar för barn upp till 7 år.

 

 

Plus-medlem

Plusmedlem kan man vara om man är fullvärdig medlem i annan 18-hållsklubb där årsavgiften är minst 4000 kronor. Som plus-medlem har man fritt spel på banan men inte fria rangebollar och inte heller rabatt på andra klubbar enligt samverkansavtal.

 

Greenfeemedlem 1

Betalar halv greenfeeavgift vid hemmaklubben men har inte fria rangebollar och kan inte heller utnyttja klubbens samverkansavtal med andra klubbar.

 

Greenfeemedlem 2

Betalar ordinarie greenfeeavgift men kan köpa rabatterade personliga häften för den egna klubben och innevarande säsong. Fem biljetter kostar 1500 kronor och tio 2500 kronor. En grenfeebiljett ingår.

 

Alla medlemskategorier som inte har fria rangebollar kan köpa säsongskort för 700 kronor.