Medlemskategorier

Senior fullvärdig          

Som fullvärdig seniormedlem tränar och spelar du obegränsat och har fria rangebollar. Du har också rabatt på klubbar där vi har greenfeesamarbete.

 

Vardagsmedlem

Spelar du huvudsakligen på dagtid under veckan och lägger mindre tid på övningsområdet kan detta alternativ vara något för dig. Innan klockan 16.00 på vardagar spelar du fritt men du har inte fria rangebollar och du kan inte utnyttja våra greenfeesamarbeten.


Nybörjarmedlem

Här får du teori och praktisk utbildning!

Du tränar fritt på övningsområdet och har fria rangebollar. Du får också fritt spel på banan i form av fadderrundor, men du kan inte spela till rabatterat pris på andra banor. Gruppträning ingår.


Intromedlem

Efter att du varit nybörjarmedlem, haft ett uppehåll i din golfkarriär eller varit medlem i annan klubb kan du under ett år prova på golf i Koberg GK. Du får fria rangebollar och har rätt att spela hur mycket du vill men du kan inte utnyttja våra  greenfeesamarbeten. Intromedlem kan du bara vara en gång och du får inte ha varit fullvärdig medlem i klubben de senaste tre åren.


Student

Passar för dig som är äldre än junior och är heltidsstuderande. Du spelar fritt och har fri tillgång till rangebollar. Samarbetsavtalen som ger rabatt på andra klubbar gäller. 


Junior

Som junior tränar och spelar du fritt och har fri tillgång till rangebollar. Ingår du i en träningsgrupp tillkommer en särskild träningsavgift.
Genom ett samverkansavtal har du som junior full spelrätt även vid Hörlycke GK.

 

Junior introduktion

Du som tillhör de minsta nybörjarna och som ännu inte har grönt kort har tillgång till övningsområdet inklusive den 30-och 50-bana som anlades 2017 men kan inte spela fritt på huvudbanan. Vill du ingå i en träningsgrupp tillkommer en träningsavgift, men i samband med gruppträning ingår fria rangebollar.

 

Familjemedlem

Max två seniorer och en eller flera juniorer kan välja familjemedlemskap. Som familjemedlem har ni samma rättigheter som senior respektive junior, d.v.s. full tillgång till träningsområdet, banan och våra greenfeesamarbeten.

 

Småbarnsföräldrar

Detta innebär att ni betalar ett fullvärdigt seniormedlemskap + 1000kr. Då kan ni som föräldrar spela var för sig. Om ni båda vill spela samtidigt betalar den ena full greenfee. Detta medlemskap är inte ett fullvärdigt medlemskap och ni kan inte utnyttja våra greenfeesamarbeten. Definition av småbarnsförälder är att paret bor på samma adress och har ansvar för barn upp till 7 år.

 

 

Plus-medlem

Plusmedlem kan du vara om du är fullvärdig medlem i annan 18-hållsklubb där årsavgiften är minst 4000 kronor. Som plus-medlem har du fritt spel på banan men inte fria rangebollar och du kan inte utnyttja våra greenfeesamarbeten.

 

Greenfeemedlem 1

Du betalar halv greenfeeavgift men har inte fria rangebollar och kan inte heller utnyttja våra greenfeesamarbeten.

 

Greenfeemedlem 2

Du betalar ordinarie greenfeeavgift men kan köpa rabatterat personligt häfte för innevarande säsong. Fem biljetter kostar 1500 kronor och tio 2500 kronor. En grenfeebiljett ingår i medlemskapet (greenfeemedlem 2)

 

Om du tillhör en medlemskategori som inte har fria rangebollar kan du köpa säsongskort för 800 kronor.