A-klassen

Nuvarande poängställning 2019

 

Lars Holmstrand 77 poäng
Per Karlsson 55
Per-Uno Elg 49
Jan Carlesson 47
Leif Sjöling 41
Olof Byström 32
Håkan Hjalmarsson 30
Bert Rydell 30
Gerhard Fagerberg 27
Karl-Gustav Severfeldt 24
Viviann Berg 24
Bo Lindbergh 22
Mikael Björsell 22
Morgan Adolfsson 21
Eva Karlsson 21
Per-Olof Olsson 21
Gilbert Johansson 20
Anne-Maj Edström 20
Erik Sonesson 19
Sven Uno Nywall 15