A-klassen

Nuvarande poängställning 2019

 

Lars Holmstrand 94 poäng
Per Karlsson 63
Jan Carlesson 62
Per-Uno Elgh 56
Håkan Hjalmarsson 43
Leif Sjöling 41
Olof Byström 35
Per-Olof Olsson 32
Bert Rydell 30
Viviann Berg 30
Gerhard Fagerberg 27
Karl-Gustav Severfeldt 26
Lars Ekberg 24
Mikael Björsell 22
Morgan Adolfsson 21
Eva Karlsson 21
Gilbert Johansson 20
Anne-Maj Edström 20
Erik Sonesson 19
Sven Uno Nywall 15
Lars Evensson 14
Bo Björkenstam 14
Britt Holmin 12
Bernt Mattsson 12
Peter Wiklund 10
Lars-Göran Svensson 10
Torbjörn Mattsson 9
Lennart Emanuelsson 9
Lennart Länje 7
Per-Erik Torstensson 6
Sten Hagsér  6
Stig Freiholz 4
Laszlo Lidskans 4
Urban Haraldsson 4
Jan-Olof Jansson 4
Björn Sundin 2
Ulf Bengtsson 2
Anders Lydahl 2
Åke Svanström 2
Morgan Pettersson 2
Johan Högström 2
Claes Hansen 2