Valberedning

Krihstina Diurman

Ordförande

Bo Söder

Jan Knutsen