Styrelsen 2019

Sven-Eric Sjöbergh

Ordförande

Maria Thun

Vice ordförande

Gerhard Fagerberg

Ledamot

Anders Bäckström

Ledamot

Per-Olof Olsson

Ledamot

Marie Andersson

Ledamot

Anna Carlsson

Ledamot

Sten Anders Djurman

Suppleant

Lars-Göran Johansson

Suppleant

Andreas Hansson

Suppleant

Helena Vinnerholt

Klubbchef. Adjungerad (utan rösträtt)

Karin Sjöbergh

Sekreterare. Adjungerad (utan rösträtt)