Styrelsen 2020

Lars Westlund

Ordförande

Maria Thun

Vice ordförande

Gerhard Fagerberg

Ledamot

Anders Bäckström

Ledamot

Marie Andersson

Ledamot/Sekreterare

Anna Carlsson

Ledamot

Hans Malcolm

Ledamot

Per-Olof Olsson

Suppleant

Sten Anders Djurman

Suppleant

Andreas Hansson

Suppleant

Helena Vinnerholt

Klubbchef. Adjungerad (utan rösträtt)