Styrelsen 2021

Lars Westlund

Ordförande

Pär Thuresson

Ledamot

Gerhard Fagerberg

Ledamot

Lars-Göran Svensson

Ledamot

Marie Andersson

Ledamot/Sekreterare

Anna Carlsson

Ledamot

Hans Malcolm

Ledamot

Ulf Hansson

Suppleant

Sten Anders Djurman

Suppleant

Andreas Hansson

Suppleant

Helena Vinnerholt

Klubbchef. Adjungerad (utan rösträtt)