Styrelsen 2022

Lars Westlund

Ordförande

Pär Thuresson

Ledamot

Lars-Göran Svensson

Ledamot

Anna Carlsson

Ledamot

Hans Malcolm

Ledamot

Anders Lydahl

Ledamot

Andrea Lidell

Ledamot

David Rönnerfors

Suppleant

Ulf Hansson

Suppleant

Sten Anders Djurman

Suppleant

Helena Vinnerholt

Klubbchef. Adjungerad (utan rösträtt)