Fadderrundor

Du som vill gå ut och spela med en fadder kan gärna kontakta någon av oss.

Vi går några hål tillsammans och tränar på slag och regler.

 

 

Gunnar Öhrn

070–6873420

Anders Lydahl

070–6204788

Erik Sonesson

073–0877498

Kaj All

0793-046405

Peo (Per Olof Olsson)

070–5101914

Elin Granaas

070-5133153

Gunilla Bäckström

070–5441386

Arne och Anne Maj Edström

072–7189003  

  070–9460059

Håkan Hjalmarsson

070–3600970

Lennart Länje

070–6518408

Catharina Nederman

073–3763429

Karin och Sven Eric Sjöbergh

070–3690188 

  073–8790199

Irene och Lars Ahlm

070–3011197 

  070–5634811

Lars Forsberg

070–7450773

Börje Sundin

073–9861962

Bo Larsson

070–4802875

Johan Högström

070–5883670

Anna Carlsson

070–5427289

Börje Gustafsson

070–5737831

Jan Erik Eriksson

0520–74142

Kerstin Olsson arbetar dagtid.

070–3988737

Marie Andersson, ledig fredagar

070–6571439

Frank Colliander

073–9699195

 

Vi Erbjuder dig en personlig fadder att gå ut och spela med.

Vid eventuella frågor kontakta:

Anne Maj Edström 0709-460059

Catharina Nederman tel 0733-763429