Vad är stimp?

Stimp är ett mått på hur snabb en green är.

Snabbheten anges i hur många fot bollen rullar vid en standardiserad utgångsfart:

  • 0-6 Trög
  • 6-8 Medel
  • 8-9 Snabb
  • 9-   Mycket snabb

En tourbana typ Augusta kan ibland ha en stimp på 13. Högsta uppmätta stimp är runt 15, vid högre värden är det svårt att få bollen att ligga still vid minsta lutning eller vindpust.

Den standardiserade utgångsfarten skapas med en Stimpmeter.
Man mäter hur många fot bollen rullar i ena riktningen på en horisontell yta och därefter i motsatt riktning. Tre bollar i vardera riktningen där medelvärdet av dessa ger dagens stimp.