Tee 10/övningsområde

Styrelsen för Koberg Golfklubb beslutade i oktober 2016 att inför säsongen 2017 flytta fram utslagsplatserna på det tionde hålet och göra om det från par fem till par fyra

En ny grästee på hål 10 invigdes våren 2018.

Det utrymme som blev tillgängligt när tionde hålet kortades av kommer successivt att göras om till ett utvidgat övningsområde för träning av inspel och bunkerslag samt 30-50 bana. En puttinggreen finns redan i direkt anslutning till området.

Området närmast klubbhuset gjordes 2017  om till 30- och 50-bana för barn och denna nya del av övningsområdet är tillgängligt utan att vägen passeras.

En ny gångväg har skapats över övningsområdet som också innebär en säkrare överfart mot rangen. Hela övningsområdet är därmed mer tillgängligt, det är nu mycket kortare väg från shop till range! Gångvägen innebär också en ny väg till tee 10.

En ny inspelsgreen invigdes 2018 med möjlighet till slag från varierande avstånd. Framöver blir det också varierande klipphöjd motsvarande fairway, semiruff och ruff.

En bredare greenbunker med tillhörande målgreen är under uppbyggnad för att möjliggöra gruppträning.

För att säkerställa att inte misslyckade slag hamnar på vägen eller på 30- och 50-banorna kommer om så fordras nät att placeras på strategiska platser.

Befintlig fairwaybunker på nuvarande övningsområde förstoras och renoveras för att använda till träning av längre bunkerslag.

Förslaget till nytt övningsområde är framtaget tillsammans med bankonsulent Kim Sintorn Svenska Golfförbundet.