Tee 10/övningsområde

Styrelsen för Koberg Golfklubb har i oktober 2016 beslutat att inför säsongen 2017 flytta fram utslagsplatserna på det tionde hålet och göra om det från par fem till par fyra

 

Det utrymme som blir tillgängligt när tionde hålet kortas av kommer därför att göras om till ett utvidgat övningsområde för träning av inspel och bunkerslag. En puttinggreen finns redan i direkt anslutning till området. Området närmast klubbhuset görs om till 30- och 50-banor för barn och den nya delen av övningsområdet blir tillgängligt utan att vägen passeras. Samtidigt kan en gångväg skapas som innebär att passagen över vägen mot rangen flyttas till en säkrare plats och hela övningsområdet blir därmed mer tillgängligt.

Förslaget till nytt övningsområde är framtaget tillsammans med bankonsulent Kim Sintorn Svenska Golfförbundet.

På den nya delen av övningsområdet kommer att anläggas en inspelsgreen med möjlighet till slag från varierande avstånd och klipphöjd motsvarande fairway, semiruff och ruff. En bredare greenbunker med tillhörande målgreen byggs också för att möjliggöra gruppträning. För att säkerställa att inte misslyckade slag hamnar på vägen eller på 30- och 50-banorna kommer om så fordras nät att placeras på strategiska platser.

Befintlig fairway bunker på nuvarande övningsområde förstoras och renoveras för att använda till träning av längre bunkerslag.

I anslutning till övningsområdet byggs även en ny väg till de nya utslagsplatserna för tionde hålet och en ny väg till nuvarande övningsområde.