1

Par
4
Index
5
60
370m
56
350m
52
330m
48
285m
42
260m

1

Par
4
Index
5
60
370m
56
350m
52
330m
48
285m
42
260m

Hålbeskrivning

Mycket svår inledning!

Har du hcp 5 eller bättre? Inte det, då får du ett extra slag här, eller hur!
Spela så! Var glad och nöjd över din femma.
Alla är inte Nicklaus, det är vitsen med golfen.

Banan blev spelklar 1964 och bestod då av de första nio hålen. Banarkitekt är Nils Sköld. Dessa har sedan utökats till 18 hål, och är mestadels av parkbanekaraktär, med fin utsikt mot Kobergs slott. Några hål av banans mittendel är mer av  skogsbane karaktär för att sedan återgå till parkbana, med några fina hål längs Vanderydsvattnet. Alla hål spelas från gräs-tees med 5 olika banlängder.
Koberg är mycket välkänd för sin betagande skönhet utmed Vanderydsvattnet och höga spelkvalitet, den är lättvandrad och är en av Sveriges absolut vackraste banor.


Förändringar och tillfälliga avvikelser samt övriga arbeten på banan visas som kalenderhändelser eller nyheter och är normalt synliga direkt på startsidan till vänster och höger (nedåt på mobilen). Där hittar du även lokalt väder. Om inget annat framgår så är banan med andra ord öppen som normalt!

Karaktär

Parkbana

Grässort

Tee

Vitgröe

Fairway

Vitgröe

Green

Vitgröe. På hål 5 och 8 Krypven

Klipphöjder

Tee

12

Fairway

12

Green

3

Teckenförklaringar:

Mått från resp. tee till centrum green

Mått på bågarna i banguiden till framkant på green

 

 

Alla flaggor är vita!

Den lilla flaggans placering visar hålets placering:

Flaggan högt upp= Hålet långt bak

Flaggan långt ner = Hålet i främre delen av greenen

 

Djurlivet

 Har du tur ser du mycket djur längs banan!