Nytt handicapsystem

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap.

Du behöver inte lära dig detaljerna!

Handicapregler skiljer sig mot golfregler på det sättet att det mesta sköts av datorsystemet. Du behöver därför inte lära dig alla detaljer. Du behöver bara...

Vid övergången: Logga in i Min Golf och ta reda på vad din exakta handicap är enligt världshandicapsystemet.

När du ska spela: Kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa. Registrera sedan ronden i Min Golf, alternativt direkt via någon av de mobilappar för digitala scorekort som är kopplade till Min Golf.

Vill du veta mer så har Svenska golfförbundet samlat allt du behöver veta med frågor &svar!

Kommentarer

Fler artiklar