Uppdaterade lokala regler

Helt omskrivna regler som en följd av de stora regelförändringar som gjorts i 2019 års regler för golfspel.

Det är stora förändringar i golfens regler från i år. Syftet är i huvudsak att göra det enklare och med detta snabba upp spelet. På vår regelseida hittar du både de nya golfreglerna, enkla filmer som förklarar samt de uppdaterade lokala reglerna.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Fira mor! 2019-05-21
Vi fortsätter höja kvalitén 2019-04-25
Hemlig resa 2019-04-12
Vill ni dela ett intresse? 2019-04-11
Veteran-Times 2019 2019-03-26