Ordförande om Indoor

Vi välkomnar alla!

Nu startar vi en inomhushall för golf i Trollhättan!

Koberg Golfklubb Indoor kommer att ha öppet mellan 09.00-21.00 sju dagar i veckan alla årstider!

I den nya golfhallen kan vi erbjuda sex utslagsplatser med en slaglängd på drygt 20 meter. En tennisbanas bredd är ca 8 meter som jämförelse.

Hallen kommer också att ha en konstgräsgreen inklusive möjlighet att träna chippar från lite tjockare ”gräs”.

Någon vecka in i januari räknar vi med att anläggningen ska vara klar för att kunna börja användas för swing- och närspelsträning, men den officiella invigningen är något senarelagd och sker enligt plan tillsammans med PDL, paddelhallen, lördagen den 2 februari. Vinterträninggrupperna börjar 26/1

I Koberg Golfklubb Indoor kommer vi att bedriva vinterträning och kursverksamhet, men en stor skillnad mot tidigare år är, att vi kan gå dit för att träna och träffa våra golfvänner mellan de schemalagda kurstillfällena, något som är omöjligt om vi hyr timmar för vinterträning i en annan anläggning.

Har du svårt att komma loss en viss tid varje vecka kan ett alternativ vara at boka några privatlektioner och träna individuellt mellan dessa.

Naturligtvis finns det mötesplatser där vi kan träffas för en fika och umgås, bastu finns vid omklädningsrummen osv. Nu får vi en mötesplats där vi kan träffa det vanliga golfgänget under den mörka årstiden och samtidigt utöka vår krets av golfvänner. Hallen ligger dessutom mitt emot restaurang Grafiten, dvs. det är lätt att ta sig dit oavsett om vi väljer cykel, buss eller bil.


Priset för ett årskort eller dagskort är satt så att ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Medlemmar i Koberg GK, juniorer och särskilt våra fullvärdiga medlemmar får naturligtvis ännu lägre pris. Att det ingår fria rangebollar är självklart, precis som vid vår utomhusanläggning!


Koberg Golfklubb utvecklas ständigt. Parallellt med förbättringar på banan, en utveckling av träningsområdet, ny mötesplats vid restaurangen med Västsveriges bästa golfutsikt, en ny organisation med heltidsanställd Pro osv tar vi nu ytterligare ett steg med inomhushallen i Trollhättan.

Koberg Golfklubb kan och ska erbjuda kompletta högkvalitativa anläggningar för alla golfare året runt och vara mötesplats för umgänge och trivsel!

Sven-Eric Sjöbergh
Ordförande

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Börja spela golf!? 2020-01-25
Prenumerera! 2019-12-19
Nytt handicapsystem 2019-12-03
Välkommen Lars! 2019-11-28
Träning inomhus! 2019-11-05