Justering av fairway

Nu höjer vi kvalitén ytterligare!

Vi jobbar systematiskt för att lyckas hålla en bra fuktnivå på våra spelytor. Det som ökar fuktigheten är i första hand regn och bevattning.

Vi har systematiskt arbetat och har lyft oss rejält de senaste åren för att få en ännu mer högkvalitativ bana men vi är inte helt nöjda ännu!

Vi har haft en del små läckage i bevattningsystemet som i stort sett alla nu är funna och åtgärdade. dessa har tidiare gett väldigt blöta fläckar.

Djur och växter har satt igen några dräneringar och här jobbar vi systematiskt för att fixa detta.

Ett stort antal små och stora åtgärder har gjorts på vårt bevattningssytem för att få en tillräckligt jämn bevattning och på rätt nivå. På viss ställen har fairway under årens lopp "flyttat på sig" och är inte längre där banarkitekt och bevattningskonstruktör tänkte sig att den skulle vara. Konsekvensen av detta är att spridarna inte täcker ena kanten av fairway och i något fall inte någon av kanterna.
Probemet blir att det blir väldigt torrt i dessa kanter och för blött i mitten eftersom vi tvingas höja hela nivån för att få tillräckligt fuktigt så långt ut som möjligt.

Vi började för något år sedan att justera tillbaka vissa fairway och fortsätter nu med några ytterligare. Justeringar görs på hål 1, 5, 7, 9, 14 och 18. På hål 9 flyttar vi dessutom fairways början så att det blir kortare från tee. Det finns bevattning för att täcka detta.

På några spelytor har vi valt att öka fairway, exempelvis högerkant innan sjön på hål 3. Här kommer vi att komplettera med bevattning för att täcka detta. Vi kompletterar även bevattningen på någon green/greenområde ex.vis. green 11 och 15 samt några tee framöver.

Kommentarer

Fler artiklar