Vintergreen på några hål

Green 9, 13 och 14 har ännu inte återhämtat sig trots att vi lagt på vårdukar, vädret har varit soligt men ändå kallt. Dessa greener behöver några dagar till med vårduk och det innebär att på 9, 13 och 14 gäller fortsatt spel mot vintergreen några dagar till.

UPPDATERING 2019-04-17. Nu är bara Green 14 stängd.

Reducerad greefee