Utslagsmatta på några hål

På hål 3, 8, 11, 12 och 16 är nu grästee stängd.
Tillväxten har avstannat och gräset kan inte reparera det slitage som blir nu, detta skulle medföra dåliga tee en bit in på nästa vår.

Banan är just nu ej handicapgrundande från tee 60. Enligt regelboken gäller att "längden på den spelade banan inte får skilja sig från längden på den uppmätta banan med mer än 100 meter över 18 hål, eller 50 meter över nio hål".

Nu gäller lägre greenfee.