Tillfälliga lokala regler

Det varma vädret är jobbigt för många och så även för vår bana!

Vi har några små ytor som i dagsläget inte helt täcks av vår green/tee/fairwaybevattning.

Av detta skäl gäller följande tillfälliga lokala regel:

 

Torrsprickor

När vädret är varmt och torrt under en längre tid kan det bildas sprickor i marken. Sprickor i marken på green, spelfältet eller på tee är mark under arbete.

Störande inverkan av sprickorna på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt denna regel.

 

Referenser:  Mark under arbete och Regel 25-1; Decision 25/12.

 

 

Dessutom har vi en tillfällig lokal regel mot djurspillning:

 

Fågel-/djurspillning

 

Fågel-/djurspillning på spelfältet är mark under arbete. När en boll ligger på greenen får spelaren ta bort spillning i sin puttlinje utan plikt enligt Regel 16-1.

Störande inverkan av spillning på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 

Referens: Lösa naturföremål och Mark unde arbete. Regel 16-1, 23 och 25.