Sommargreener stängda

Sommargreenerna får ej beträdas. Nu skall det puttas på vintergreener!

Så här kan det se ut om man gått på en frostig green

Så här kan det se ut om man gått på en frostig green

Det finns minst 3 huvudskäl till att inte gå på greener och tees under vinterhalvåret:

1. Packning av mark från spelare

 • Luft trycks ur marken, rötter och mikroliv skadas.
 • Vatten ställer sig på ytan och fryser till is.
 • Isbränna dödar gräset och alger bildas ofta i fläckarna.
 • Mycket svårt att nyetablera gräs i dessa fläckar


2. Mekaniskt slitage

 • Plantans ovanjordiska delar förstörs särskilt runt flaggan, detta är extra allvarligt vid frost på otjälad mark.
 • Grässtråna bryts av vid frost


3. De icke synliga tillväxtpunkterna och rothalsar närmast marken skadas och gräset glesas mer allmänt ut och ökar exponering för bl a svampsporer. Gräsets oförmåga att läka dessa skador kan ge stora döda partier.

 • Svampspridning, mycket av svampsporernas förflyttning sker via skor.
 • Vid rätt temp och luftfuktighet slår svampen till.
 • En frisk planta i god kondition kan stå emot ett angrepp relativt bra.
 • En svag planta i vila har svårt att skydda sig mot angrepp
 • Ett svampangrepp kan slå ut mycket stora delar.

 

Om man går på greener eller tees nu kan gräset få skador som finns kvar långt in på nästa vår.

Banan är ej handicapgrundnade vid spel på stora koppar (vintergreen) eftersom det då betraktas som "ett golfliknande spel".