Rangen avstängd, täckdikning

Efter fyllningen av dikena behöver marken sätta sig för att därefter kunna skalas av. Först därefter kan vi slå bollar igen.