Grästee stängda

Grästee är nu stängd på alla hål.
Tillväxten har avstannat och gräset kan inte reparera det slitage som blir nu, detta skulle medföra dåliga tee en bit in på nästa vår.

Uppdatering 6/4: Banan är mycket blöt idag 6/4 efter nattens kraftiga regn!
Vi tar bort teemattorna allt eftersom gräset börjar växa, detta bör kunna ske inom närmaste veckorna.

Banan är p.g.a. flyttade utslagsplatser ej handicapgrundande från tee 58 och 62. Enligt regelboken gäller att "längden på den spelade banan inte får skilja sig från längden på den uppmätta banan med mer än 100 meter över 18 hål, eller 50 meter över nio hål".