Golfbilsförbud

Vi vill vara rädda om vår bana och dig som spelare. Just nu är det något för blött för golfbilar på några ställen!

Det finns risk att golfbilen kan kana vilket är en säkerhetsrisk för förare och personer runt om!