Dollar Spot svamp på några greener

I slutet av juli drabbades några greener bla green 13  av skadesvampen Dollar Spot. Gräset dör väldigt snabbt och greenerna blir fläckiga.

Svampen kan följa med skor och utrustning från andra banor, och den gynnas bla av värme och torka.

Man kan bekämpa svampen förebyggande om man kan uppskatta när ett utbrott är nära förestående, detta är första gången vi har fått Dollar Spot.

Det vi har gjort är att stödså alla drabbade greener och gödsla för att skadorna ska läka så snart som möjligt. Vi har också stängt av halva green 13 för att gräsfröna ska kunna gro bättre. 2019-09-09 stängdes Green 13 helt tillsvidare för att få möjlighet att läka! Provisorisk green där!

Vi har även spridit bekämpningsmedel för att förebygga ytterligare svampangrepp.