Banan stängd kväll- spridning av bekämpningsmedel

Efter 17 får ni inte starta spela. Vi skall bespruta greenerna med bekämpningsmedel mot svamp.