Använd fairwaymatta!

"Matta" skall användas vid spel på fairway, detta pga att grästillväxten avstannat och att skador inte läker.

Mattor finns att låna, ligger i plastboxar.

Du kan även använda en egen "matta" av exempelvis denna typ!