Ändrade öppettider på vardagar i kansli/shop

Nu är öppettiderna på vardagar 9-16

Restaurangen har öppet 9-15 t.o.m. 9/10, därefter ev. enbart några enstaka tillfällen.

https://koberggk.se/startsida/klubben/kansliet