9

Par
5
Index
3
60
510m
56
470m
52
455m
48
420m
42
350m

9

Par
5
Index
3
60
510m
56
470m
52
455m
48
420m
42
350m

Hålbeskrivning

Långt, långt.....!

Särskilt i den vanliga motvinden. Strategiska fairwaybunkrar hela vägen. Planera! Tänk!

Slå lugna slag! Det är din bästa chans.