17

Par
4
Index
6
60
395m
56
375m
52
330m
48
320m
42
280m

17

Par
4
Index
6
60
395m
56
375m
52
330m
48
320m
42
280m

Hålbeskrivning

Spela nu hålet som par 5 vilket det är för nästan alla.

Driven något åt höger. Andra slaget däremot åt vänster. Sedan lätt inspel till smal green.