14

Par
5
Index
12
60
430m
56
415m
52
415m
48
380m
42
325m

14

Par
5
Index
12
60
430m
56
415m
52
415m
48
380m
42
325m

Hålbeskrivning

Om du slår 2 gånger 210 och rakt så puttar du för eagle. Hindren för detta är bara 2 stora fairwaybunkrar, out of bonds till höger samt fem bunkrar vid greenen!