10

Par
4
Index
2
60
330m
56
315m
52
295m
48
271m
42
230m

10

Par
4
Index
2
60
330m
56
315m
52
295m
48
271m
42
230m

Hålbeskrivning

Du måste fatta ett beslut, passera dammen/bäcken eller inte.

Håll dig till vänster hela vägen.