1

Par
4
Index
5
60
370m
56
350m
52
330m
48
285m
42
260m

1

Par
4
Index
5
60
370m
56
350m
52
330m
48
285m
42
260m

Hålbeskrivning

Mycket svår inledning!

Har du hcp 5 eller bättre? Inte det, då får du ett extra slag här, eller hur!
Spela så! Var glad och nöjd över din femma.
Alla är inte Nicklaus, det är vitsen med golfen.