B-klassen

Ställning efter tävlingen 14/6

Catharina Nederman 68 poäng
Lars Ekberg 48
Irene Ahlm 36
Börje Gustavsson 35
Gösta Kjörnsberg 34
Arne Edström 32
Bo Larsson 32
Jan Carleson 23
Kent Björk 23
Sten Ericsson 21