Ställning efter tävlingen 15/6

Lars Ekberg 61 poäng
Jan Carleson 41
Per-Olof Olsson 33
Gunnar Öhrn 26
Rolf Bergman 24
Sten Eriksson 24
Irene Ahlm 23
Börje Gustavsson 22
Erik Sunesson 20
Urban Haraldsson 20