Ställning efter tävlingen 27/7

Lars Ekberg 66 poäng
Jan Carleson 41
Per-Olof Olsson 33
Börje Gustavsson 33
Lars Evensson 31
Bo Larsson 31
Erik Sonesson 27
Gunnar Öhrn 26
Catharina Nederman 26
Rolf Bergman 24
 Sten Eriksson 24