Banpersonal

 

Dessa käcka personer ser till att vår fina bana är i trim. Var noga med deras säkerhet, följ de lokala bestämmelserna!

Förutom våra banarbetare finns det ett måndagsgäng.

Morgan Persson

Ansvarig greenkeeper

Conny Ekman

Greenkeeper

Dan Hagström

Greenkeeper

Roger Holmin

Greenkeeper