Golfbilsförbud

Tillsvidare gäller golfbilsförbud eftersom banan är för blöt och därmed tar skada av denna trafik!