Familjeaktivitet yngre medlemmar

Vi vill öka samhörigheten mellan er yngre medlemmar och era familjer. Under sommaren och tidiga hösten kommer vi att bjuda in till två familjeaktiviteter. Givetvis med fokus på golf, men under lite lättsamma former. Vi vill återkomma med ett detaljerat program.

Det lär bli familjetävling anpassad till er deltagares ålder och förmåga, men också grillträff efteråt. För er med officiellt hcp, d v s hcp 36 eller lägre, kanske tävlingen sker i scrambleform tillsammans med vuxen familjemedlem/närstående.

 

De familjeträffar vi planerar kommer att förutsätta att ni vuxna ställer upp och planerar och genomför träffarna. Redan nu kan ni informera Helena Vinnerholt att ni vill hjälpa till.